Västanhede har idag en bred verksamhet med både avtalstrafik och beställningstrafik och värderar högt möjligheten att vara nära våra kunder. Därför känns det väldigt glädjande att kunna presentera en kommersiell stark nyhet.  

– Vi har arbetat hårt med vår fina relation med Västanhede och känner ett stort förtroende hur man levererat i sina tjänster till oss. Man är ett modernt bolag med förankring i området som verkligen sätter hållbar utveckling i centrum. Avtalet är det största transportavtalet någonsin för föreningen och stärker verkligen våra muskler att skapa fler vinnare på och vid sidan av isen. Nu blir regionen västerut ännu viktigare med att skapa fler Brynäsare och vi är övertygade om att vi kommer tillsammans växa våra affärer i regionen, säger Jakob Westerlund, kommersiell chef, Brynäs IF.

För Västanhede är hållbara resor och ett ansvarstagande för miljön och omvärlden viktig. Därför är just engagemanget i En bra start extra viktigt. Just företagets närhet i regionen och resenärerna värderas högt.

– Vi är ett företag som vill leda utvecklingen och inte följa den och det här är det absolut viktigaste avtalet i Gävleborgsregionen, säger Tomas Ramsell, VD för Västanhede. 

Västanhede är därför stolta över att kraftfullt vilja växa sina affärer och närvaro i regionen till nya höjder genom att nu bli nästa officiella partner till Brynäs IF. Det nya avtalet sträcker sig fram till 2029 och gör att bolaget också blir föreningens officiella bussleverantör och reseservice, vilket innebär en fördjupad engagemangsnivå mellan Västanhede och Brynäs IF.

– Att våra varumärken, som ledande aktörer också tar sitt ansvar och bidrar till ett hållbart samhälle, det är avgörande för Västanhede, fortsätter Ramsell. 

För Brynäs IF:s del blir Västanhede nu den åttonde partnern och stärker också genom det engagemanget i En bra start. Antalet partners har successivt växt och engagemanget för den sociala och miljömässiga hållbarheten är något som delar båda aktörerna. Avtalet är ett av föreningens största och ger ökade resurser för att skapa fler vinnare på och vid sidan av isen.

Det nya partnerskapsavtalet kommer att innebära ett närmare samarbete och ömsesidiga fördelar för båda parter. En målsättning är också att erbjuda resetjänster till och från Monitor ERP Arena i samband med matcher. 

– Vi är väldigt väldigt glada och gått in hårt för att knyta ihop säcken med Brynäs IF. Detta avtal och ett uttryck för vår strategi att aktivt växa vår närvaro och våra affärer i regionen. Därför är Brynäs IF och En bra start med dess framgång på något kittlar oss. Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans för att skapa positiv förändring och tillväxt, avslutar Ramsell. 

Om Västanhede
Västanhede är en växande modern kvalitets- och miljömedveten aktör inom resebranschen.
Företaget har en bred verksamhet inom upphandlad trafik samt omfattande beställningstrafik med många olika kunder som föreningar, företag och idrottsförbund.
Vi verkar över hela Sverige och finns representerade i Stockholm, Västmanland, Sörmland, Uppland, Gävleborg och Dalarna med huvudkontor i Avesta.
Vårt arbete kring alla människors lika värde är en självklar del av Västanhedes DNA.
Vi är en stor familj som värdesätter mångfald och ser alla typer av kompetens som betydelsefull för en kreativ, varm och spännande arbetsmiljö.
Vi är ett mångkulturellt företag där alla trivs ihop.

Läs mer: https://www.vastanhede.se

En bra start
Sedan 2014 driver Brynäs IF verksamheten En bra start (EBS) för att skapa vinnare på och vid sidan av isen. För ett hållbart samhälle lägger Brynäs stor vikt vid tidiga och förebyggande insatser för barn och unga.EBS fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar för barn och unga. EBS arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga samt att öka förutsättningarna för att barns rättigheter blir tillgodosedda och uppmärksammade. EBS uppgift är att i samverkan med partners och andra goda krafter och samhällsaktörer på olika sätt bidra till att fler barn får en bra start i sina liv och med nya sätt att aktivera partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv bryter EBS ny mark för hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid.

Läs mer: brynas.se/enbrastart

Kontaktuppgifter:
Tomas Ramsell, VD/Ägare
E-post: tomas.ramsell@vastanhede.se

Carl-Henrik Söderlind, Affärsutvecklare
E-post: carlhenrik.soderlind@vastanhede.se
Telefon: 0724527500

Jakob Westerlund, Kommersiell Chef, Brynäs IF
E-post: jakob.westerlund@brynas.se
Telefon: 076-8130001