Gävle Västra ska bli en av norra Sveriges mest betydelsefulla knutpunkter för kollektivtrafik. Här finns stor potential för stadsutveckling genom till exempel verksamheter som kontor, restauranger och mindre butiker. Dessutom finns sjukhuset i området redan idag.
Gävle Västra är ett av Gävles största och viktigaste infrastruktursatsningar någonsin. En ny regional tågstation kommer underlätta det hållbara och klimatsmarta resandet dramatiskt. Helt enkelt en av de viktigaste klimatåtgärderna i regionen de kommande 15 åren, säger Therese Metz (MP), kommunalråd.

En järnvägsstation vid Gävle sjukhus innebär att platsen går från att vara en del av sjukhusområdet, till att bli en av länets mest tillgängliga platser med kollektivtrafik. Den kommer att bidra till kortare restider och större möjligheter att resa hållbart i regionen. Samtidigt är målet att det ska det bli en trygg och tillgänglig plats.
Det här blir en viktig plats för Gävleborna i framtiden, och jag hoppas därför att många tar chansen att tycka till om de första planerna, antingen genom att skicka in en synpunkt eller genom att delta på samrådsmötet, säger Anders Ekman (C ), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

För mer information se
https://www.gavle.se/kommunens-service/nu-kan-du-tycka-till-om-gavle-vastra/