Europadagen firas i nästa vecka över hela Europa. I Stockholm firar EU-kommissionen dagen på Kulturhuset vid Sergels Torg med tal och utdelandet av utmärkelser. Som en protest mot Sveriges EU-medlemskap har Swexit samtidigt arrangerat en manifestation utanför Kulturhusets entré.

– Det vi folkomröstade för 1994 var ökad handel och ett starkare Europa. Det vi fått med EU är minskad handel, en skenande skuldsättning och ett svagare Europa. Att EU-kommissionen och EU-etablissemanget nu firar sig själva med skattebetalarnas pengar är inget annat än ett hån, säger Ulf Ström, ordförande, Swexit.

Manifestationen ute på Sergels Torg tisdagen den 7 maj börjar kl. 12.30 och håller på till kl. 17.00. Under tiden kommer Sergels Torg att fyllas med tal och musikunderhållning i Swexit´s regi.

– Det svenska  EU-medlemskapet har blivit en icke-fråga bland det politiska etablissemanget, trots att det visat sig att EU blivit en förlustaffär för Sverige. Ett medlemskap som på sikt riskerar att ruinera landet, fortsätter Ulf Ström.

Swexit ett tvärpolitiskt enfrågeparti som verkar för att Sverige ska bli en del av Europas inre marknad på samma sätt som Norge, Island, Schweiz och UK d v s utan ett EU-medlemskap. Partiet har i dagsläget drygt 10.000 anhängare. Ett antal som växer för varje dag. Ca 60 % av anhängarna kommer från Tidöpartierna (KD, L, M, SD) och 40 % från Oppositionen (C, MP, S, V).

– Vår målgrupp är de ca 3 miljoner väljare (enligt SCB maj 2023) som är antingen emot (13% av väljarkåren) eller osäkra (26%) på Sveriges EU-medlemskap och som annars röstar på ett riksdagsparti. Inget annat parti än Swexit har i dagsläget möjlighet att fånga upp de här väljarnas intressen. Något som är viktigt också i det sammanhang som firandet av Europadagen utgör, fortsätter Ulf Ström.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Ström, ordf. Swexit
Tel: 0733-248290
E-post: ulf.strom@swexit.org
Web: www.swexit.org