"Athletes with a heart" föddes ur Isak Hiens övertygelse om att idrottare har ett ansvar och privilegium att använda sin plattform för att påverka samhället positivt utanför spelplanen. Därför gav han sitt team i uppdrag att skapa en plattform där idrottare kan samlas, samarbeta och vara förebilder för förändring.

Målsättningen med "Athletes with a heart"

Huvudmålet med AWH är att främja samhällsutveckling, jämlikhet och välgörenhet genom opinionsbildning och konkreta insatser. Isak Hien uttryckte sin vision för plattformen:

"Jag vill att AWH ska vara en plats där idrottare kan använda sina röster och samarbeta med sponsorer och samhällsaktörer för att göra en positiv skillnad i samhället. Vi vill vara förebilder och aktivister för förändring."

“När jag på riktigt förstod att jag hade chans att göra en internationell karriär, bestämde jag mig för att göra något bra av den. Något bra som inte bara handlar om fotboll.

Därför beslöt jag mig för att starta ”Athletes with a heart”. Det var en idé jag hade, och sedan bad jag mitt team att arbeta ut detaljerna.


Jag vet att det finns många idrottsmän, inte bara fotbollsspelare, som vill göra skillnad, men som inte riktigt vet hur. Min ambition är att ”Athletes with a heart” kommer att bli en plattform där alla idrottsmän på ett enkelt sätt ska kunna ställa sig bakom bra värderingar, och även kunna bidra ekonomiskt till sådana.”

AWH har som målsättning att växa internationellt, och knyta till sig professionella idrottare från alla idrotter.

Unika särdrag och tillvägagångssätt

AWH är unikt genom sitt fokus på att använda idrottares röster och samarbeta med sponsorer som partners i förändring. Plattformen kommer att vara en opinionsplattform för goda tankar och idéer för samhällsutveckling och har som mål att inspirera andra att engagera sig och skapa en positiv kedjereaktion. AWH kommer också att arbeta med olika organisationer och projekt inom områden som ungdomsverksamhet, utbildning, fattigdomsbekämpning, hälsa och miljö.

Motverka marknadsföringssyfte

Isak Hien betonar vikten av att hålla fokus på samhällsändamål och undvika att plattformen används för marknadsföringssyften: "Vår prioritet är att påverka samhället positivt, och vi kommer att vara noga med att inte låta marknadsföring ta över våra huvudmål. Vi är här för att göra en verklig skillnad."

Engagemang och stöd från idrottare och allmänheten

AWH har redan börjat samla stöd från idrottare, sponsorer och allmänheten, och det kommer att finnas fler möjligheter för människor att engagera sig och stödja initiativen när de lanseras. Genom att följa AWH på sociala medier och sprida budskapen kan människor vara en del av denna positiva rörelse för samhällsutveckling.
"Athletes with a heart" är ett försök till ett nytt initiativ i idrottsvärlden, med målet att  idrottare ska kunna använda sin plattform för att göra en verklig skillnad i samhället.

Isak Hien: 0763 273 168. Nås säkrast på eftermiddagar 15.00 – 17.00.

www.athleteswithaheart.com

För mer information kontakta:
Pontus Nyström, kommunikationsansvarig.
Tel: 0734 053 053
Mail: pontusnystrom1@gmail.com

 

Q&A med svar om "Athletes with a heart"

Fråga: Hur kom du på idén med ”Athletes with a heart”?
Svar: När jag på riktigt förstod att jag hade chans att göra en internationell karriär, bestämde jag mig för att göra något bra av den. Något bra som inte bara handlar om fotboll. Därför beslöt jag mig för att starta ”Athletes with a heart”. Jag vet att det finns många idrottsmän, inte bara fotbollsspelare, som vill göra skillnad, men som inte vet riktigt hur. Min ambition är att AWH kommer att bli en sådan plattform.
Jag delade de här enkla tankarna med mitt kommunikationsteam som startade projektet, jobbar med initiativen, och där jag slutgiltigt godkänner allt som händer.

Fråga: Vad är den främsta målsättningen med "Athletes with a heart", och hur ser ni att denna opinionsplattform kommer att påverka samhället?
Svar: Huvudmålsättningen med "Athletes with a heart" är att använda vår plattform som idrottare för att påverka samhället positivt. Vi vill vara förebilder och aktivister för förändring genom att främja samhällsutveckling, jämlikhet och välgörenhet. Genom våra handlingar och opinionsbildning hoppas vi inspirera andra att engagera sig och skapa en positiv kedjereaktion. Vi tror att genom att organisera idrottare och samarbeta med sponsorer och samhällsaktörer kan vi verkligen göra en skillnad i samhället.
Och vi siktar stort. Vi kommer att arbeta hårt för att det ska bli ett stort, internationellt initiativ, och samla professionella idrottare från många länder och många sporter!

Fråga: Det finns många idrottare som är engagerade i välgörenhetsarbete. Vad kommer att skilja "Athletes with a heart" från andra liknande initiativ?
Svar: "Athletes with a heart" är unikt på flera sätt. För det första, vårt fokus på opinionsbildning och att använda våra röster för att påverka samhällsutvecklingen i en organiserad form. För det andra, vårt samarbete med sponsorer som partners i förändring, där vi aktivt kommer att använda ekonomiska resurser för att stödja projekt och initiativ som gynnar samhället. Dessutom, vår strävan att vara en opinionsplattform för goda tankar och idéer för samhällsutveckling gör oss unika i vårt tillvägagångssätt.

Fråga: Hur ser ni på risken att ditt initiativ kan användas för att marknadsföra idrottare och deras sponsorer snarare än att driva samhällsändamål?
Svar: Det är en viktig fråga, och vi är medvetna om risken. Vi vill vara transparenta och ärliga i vårt arbete. Vårt samarbete med sponsorer kommer att vara tydligt kopplat till våra samhällsinitiativ, och vi kommer att vara noga med att inte låta marknadsföring ta över våra huvudmål. Vår prioritet är alltid att påverka samhället positivt och använda vår plattform för att göra skillnad.

Fråga: Vilka konkreta åtgärder planerar ni att vidta för att övertyga idrottare att ansluta sig till "Athletes with a heart" och engagera sig i samhällsarbete?
Svar: Vi kommer att arbeta aktivt för att informera och utbilda idrottare om möjligheterna och fördelarna med att delta i "Athletes with a heart". Vi är ju kompisar för det mesta och informella samtal är ett viktigt sätt. Också att dela framgångsrika exempel och inspirerande berättelser hoppas vi att fler idrottare kommer att känna sig motiverade att engagera sig. Dessutom kommer vi att organisera evenemang och projekt där idrottare kan delta och se de positiva resultaten av sitt arbete för samhället.

Fråga: En kritisk röst kan hävda att idrottare borde fokusera på sin sport och lämna samhällsfrågor till experter och politiker. Hur svarar du på det?
Svar: Det är en legitim åsikt, men vi tror att som idrottare har vi en unik plattform och möjlighet att påverka samhället. Och vi når ungdomar och människor som kanske inte har reflekterat över de här frågorna tidigare. Det är inte en antingen/eller-situation; vi kan fortfarande vara dedikerade idrottare och samtidigt engagera oss i samhällsfrågor. Vi vill använda vårt inflytande för att göra en positiv skillnad i världen, och vi tror att det är vår plikt och ansvar som förebilder att göra det.

Fråga: Vilka konkreta projekt eller initiativ har "Athletes with a heart" planerat att starta inom den närmaste framtiden?
Svar: Det här arbetet har precis börjat. Men vi har flera projekt och initiativ på gång. Vi kommer att fokusera på områden som att vara positiva förebilder för ungdomar, utbildning, fattigdomsbekämpning, hälsa och miljö. Egentligen allt som är aktuellt i samhället. Vi kommer att arbeta tillsammans med olika organisationer för att förverkliga våra mål och göra en positiv skillnad i samhället. Ni kommer att få mer information när vi lanserar våra projekt.

Fråga: Hur kan vanliga människor stödja "Athletes with a heart" och era initiativ för samhällsutveckling?
Svar: Genom att ta del av våra åsikter, och, om de gillar dom, sprida dom vidare.

 

Credo för Opinionsplattform för Idrottsaktivism

Vi, som idrottare, har ett ansvar och ett privilegium som kommer med vår privilegierade ställning. För att betala tillbaka till samhället för de möjligheter och förmåner som idrotten har gett oss, är vi fast beslutna att använda vår plattform för att påverka samhället positivt utanför spelplanen. Vi tror på att vara mer än bara idrottsmän; vi vill vara agenter för förändring, förebilder och inspirationskällor för en bättre och mer rättvis värld.

  1. Samhällsengagemang är en plikt: Vi inser att vårt inflytande sträcker sig bortom sportarenorna och att vi har en moralisk skyldighet att bidra till samhällsutvecklingen och betala tillbaka lite av det som samhället har gett oss. Vi vill ta ansvar för att påverka positiv förändring i samhället.
  2. Inspiration genom handling: Vi ser exempel som de modiga spanska fotbollsdamerna och förstår kraften i att använda vår plattform för att främja jämlikhet, välgörenhet och samhällsutveckling. Genom våra handlingar vill vi inspirera andra att engagera sig och skapa en positiv kedjereaktion.
  3. Sponsorer som partners i förändring: Vi förstår att vårt samarbete med sponsorer är en kraftfull resurs. Vi kommer att använda detta ekonomiska stöd för att stödja projekt och initiativ som gynnar samhället och motarbeta negativa företeelser inom sporten.
  4. En opinionsplattform för goda tankar och idéer: Vi är en opinionsplattform där vi kan dela och främja goda idéer för samhällsutveckling. Tillsammans kan vi använda våra roller som förebilder för att stärka dessa initiativ.
  5. Utmaningar och möjligheter: Vi är medvetna om utmaningarna med att balansera vår idrottskarriär med opinionsbildning, välgörenhetsarbete och samhällsengagemang. Men vi tror att genom att organisera oss i ”Athletes with a heart” kan vi göra en enorm skillnad. Förändring kommer inte över en natt, men varje positiv handling och insats räknas.

Tillsammans förbinder vi oss till att vara mer än bara idrottsmän. Vi är beredda att använda ”Athletes with a heart” för att bidra till att skapa en bättre och mer rättvis värld. Vi är aktivister för förändring och förebilder som strävar efter att inspirera och påverka positivt.