I dagsläget är samtliga riksdagspartier för ett EU-medlemskap. Några partier är kritiska men väljer att inte adressera det växande antal väljare (idag ca 3 miljoner) som idag ifrågasätter Sveriges EU-medlemskap.

- Det EU vi ser idag är inte det EU som vi röstade för 1994. Det vi röstade för var ökad handel och att tillsammans med övriga EU-länder verka för ett starkare Europa. Så blev det inte, säger Ulf Ström, ordförande Sweixtkoalitionen.

Sedan dess har en ökad centralisering tvingat Sverige att t ex stötta upp sedan tidigare misskötta ekonomier i andra delar av Europa till ett för svenskarna väldigt högt pris. Likaså har vi dessutom sett EU ta kontrollen över det svenska skogsbruket och nu dessutom hota den svenska arbetsmarknads/lönemodellen.

Motståndet accentuerades under förra året genom den enorma prisökningen på el som, trots Sveriges totala el-överskott, till stor del är orsakad av EU-medlemskapet. Detta på grund av EU-kommissionens krav från år 2010 som ledde till Sveriges indelning i elprisområden kopplat till EU-kravet från 2019 att 70% av Sveriges el ska stå till övriga EU-länders förfogande i stället för att säkra el-tillgången i Sverige. Något som sammantaget gör att det i huvudsak nu är el-priserna och el-behovet i Tyskland som styr el-priserna i Sverige.

- Det är ju allmänt känt i Bryssel att svenskarna är de som viker ner sig när EU-etablissemanget kräver ännu mer pengar och makt. Det är nu på tiden att någon säger stopp. Det är anledningen till att Swexitkoalitionen ställer upp i EU-parlamentsvalet 2024. Svenska folket får här en möjlighet att säga sitt genom en indirekt svensk folkomröstning i den här frågan d v s  att nästa år i ett rikstäckande val rösta om Sverige ska vara en EU-medlem över huvud taget, fortsätter Ulf Ström.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Ström, ordförande swexitkoalitionen.se
Tel: 0733-24 82 90, E-post: ulf.strom@swexitkoalitionen.se

Swexitkoalitionen.se verkar för ett växande svenskt välstånd och att Sverige ska lämna EU för att i stället vara en fortsatt del av EUs inre marknad genom bilaterala avtal. Detta på samma sätt som Norge, Storbritannien, Island och Schweiz. Partiet är tvärpolitiskt så till vida att det i andra politiska frågor stöder samtliga övriga riksdagspartier enligt en ny och unik modell för parlamentarisk samverkan (ref swexitkoalitionen.se).